Projet social

Durant l’any 2010 la companyia Sol Picó es llança a una aventura, experiència pilot, amb l’objectiu de contribuir a pal·liar el problema de la inserció social dels nens immigrants del barri del Poble Sec i mitjançant l’ús de la imaginació, estimular la creativitat, la comunicació i el civisme. L’interès del Col·legi Carles I, ubicat al barri, a col·laborar en aquest projecte ens ha animat especialment a tirar-lo endavant.

El projecte busca col·laborar i impulsar la cohesió social al barri del Poble Sec, a través d’una experiència on nens del barri treballen i estudien amb professionals del món del teatre, considerant les arts escèniques com un camp d’intercanvi i llenguatge universal on tot és únic.

Des del 2009, gràcies a la implicació del col·lectiu docent de l’escola Carles I (una escola amb un alt índex d’alumnes fills d’immigrants) s’han impartit classes setmanals per als alumnes de primària. S’han dut a terme també altres activitats per anar testant fonts d’estímul i han tingut un gran èxit. Ens referim a les visites a institucions com l’Institut del Teatre de Barcelona o als tallers intensius que es realitzen al juliol a la Piconera amb un grup de nens i nenes mixt (fills i filles d’immigrants i autòctons).

El projecte consta de diferents activitats que es complementen entre sí i que busquen oferir diferents perspectives del món de les arts escèniques als joves als quals va dirigida la iniciativa:

1. Classes setmanals

Des del 2010 al 2012 professionals de les arts escèniques es desplaçen als centres educatius implicats en el projecte per realitzar les sessions amb els cursos amb els que es treballa, impartint durant el curs 2011-2012 el Taller d’Expressió Corporal als nens de primària de l’Escola Carles I.

Des del 2012 les classes es traslladen permanentment a la seu de la companyia, La Piconera.

2. Taller intensiu de dansa i d'una altra disciplina a principis de juliol

Aquest taller es porta a terme a La Piconera, la seu de la companyia situada al mateix barri del Poble Sec Es tracta d’un taller intensiu, en què durant 5 dies es treballa amb la dansa i amb altres disciplines artístiques: música, pintura, interpretació … Les experiències prèvies han tingut una valoració molt positiva per professors, pares i mares i alumnes. Al taller participen alumnes de l’escola i altres menors de la zona, no necessàriament d’altres nacionalitats. És aquest un dels factors que més enriqueix el treball conjunt.