Others

Des de fa alguns anys, Sol Picó realitza un treball pedagògic molt personal. Un  treball de caràcter  mediterrani, fruit i reflex de l’experiència que Sol Picó ha tingut en escena.

El treball de Sol Picó és energètic, desafiador  alhora que  sensible, coneix l’eròtica de l’expressió i treballa amb ella. De mà de Sol Picó, el ballarí  treu el millor de si i ho usa com a vehicle d’expressió. Des de l’animal com a didàctica antropològica, al coneixement del moviment de cada individu. L’expressió al servei de l’escena, el cos, la veu,  el ritme o tan  sol els ulls, l’escena al servei de l’expressió.

El seu treball en els tallers es basa en la recerca del moviment, perquè així cada alumne trobi la via expressiva a partir de la qual pugui explicar històries, buscar personatges o trobar-se a si mateix. Usant tots els mitjans al seu abast, la dansa, el teatre, la veu, la paraula o simplement el silenci.

Sol Picó, coneixedora de les tècniques, clàssica, Espanyola, moderna i contemporània tals com Cunningham, Graham, Limon, Release etc, fa d’elles un ús indirecte, per donar pas a l’element solc del com recull l’energia primària per així emprendre un viatge sobre les cames, en salts, girs i fins i tot sobre les puntes.

A nivell del moviment tant en escena com en el seu mètode pedagògic, segueix fidel a si mateixa , treballant sobre les premisses de la potència, la velocitat, la distorsió i la ruptura de les línies del cos.

Fer una pausa per reflexionar i investigar sobre la forma d’expressió de cada cos. Desaprender l’après, tornar enrere oblidant-se de les tècniques per donar pas al bàsic, al salvatge (la pell, la sang , la por, l’amor, la ràbia, l’eròtica, el sòl, l’animal,  sense sentiments, amb ells) al teu instint.

Un altre interès o una altra part dels tallers serà el buscar al creador que tots portem dins, amb la improvisació i a partir d’una idea, una emoció, un text…qualsevol pauta ens serveix d’excusa per trobar la composició i fins i tot desenvolupar la idea del coach entre els uns i els altres, podent d’aquesta manera experimentar el moment, tant d’estar dins, com fora d’una coreografia.

Al llarg de la seva carrera Sol Picó ha participat com a docent en múltiples cursos, tallers i master classes. A continuació recopilem alguns dels més recents:

Docent en el Màster en Creació Teatral de la Universitat Carlos III de Madrid desde 2015

El Màster en Creació Teatral de la Universitat Carlos III de Madrid, dirigit pel dramaturg Juan Mayorga, proposa una estructura nova en la integració dels estudis de postgrau en Arts Escèniques dins del marc acadèmic, amb un matís eminentment pràctic i una perspectiva polièdrica.

Al llarg d’un curs l’estudiant tindrà accés a múltiples tallers de creació artística impartits per professionals de renom en els camps de la interpretació, la dramatúrgia, l’adreça, la coreografia, l’escenografia, la figuració, la il·luminació, l’espai sonor i el pensament filosòfic al voltant del fet escènic.

El Màster en Creació Teatral es dirigeix a professionals de les Arts Escèniques i a graduats que desitgin desenvolupar les seves capacitats en el mitjà de les arts escèniques.

Més informació: http://www.uc3m.es/ss/satellite/postgrado/es/portadaminisite/1371208861064/

Juneda incursions Social_ Curs d'arts escèniques

Juneda Incursió_ Curs d’arts escèniques. Del 22 al 30 de juny de 2012 a Juneda, Lleida

Sol va picar va participar com a docent en aquesta trobada juntament amb Alfredo Sanzol.

L’activitat tenia un clar propòsit: La creació d’un curs d’arts escèniques on es contemplin els mecanismes que fan possible el desenvolupament d’un procés creatiu. El curs va tenir una durada d’una setmana i anava dirigit a professionals i estudiants del sector, interessats a aprofundir coneixements amb professors d’alt prestigi.

Més informació en: http://www.junedaincursio.cat